Anunț modificări concursuri organizate în data de 04.06.2019 si 11.06.2019

A N U N Ț

referitor la: Concursurile organizate în data de 04.06.2019 si 11.06.2019 se modifică punctul a) din Calendarul de desfășurare a concursurilor, respectiv:

  1. Pentru concursurile organizate în data de 04.06.2019 data limită de depunere a dosarelor de înscriere la concurs, este de 5 zile lucrătoare de la data apariției anunțului în Monitorul Oficial partea a III a, respectiv 24.05.2019, ora 14,00 ;
  2. Pentru concursurile organizate în data de 11.06.2019 data limită de depunere a dosarelor de înscriere la concurs, este de 10 zile lucrătoare de la data apariției anunțului în Monitorul Oficial partea a III a, respectiv  31.05.2019, ora 14,00 .

Toate celelalte prevederi ale Anunturilor de organizare a concursurilor raman neschimbate.