Anunt concurs perioada nedeterminata 11.06.2019- studii superioare

          Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamt, organizează în ziua de 11.06.2019, ora 10.00,  la sediul instituției din str. Alexandru cel Bun, nr.11, concurs pentru ocuparea unor posturi vacante de personal contractual după cum urmează:       

                 D.G.A.S.P.C. Neamt- Serviciul strategii, proiecte, coordonare, controlul calitatii serviciilor sociale

  • 1 post inspector de specialitate, grad profesional IA– perioadă nedeterminată

                 D.G.A.S.P.C. Neamt- Serviciul pentru copilul maltratat

  • 1 post inspector de specialitate, grad profesional debutant- perioadă nedeterminată

                    Complex de Servicii de Zi  Piatra Neamt

  • 1 post psiholog, grad profesional specialist – perioadă nedeterminată

                   Centrul de Recuperare de Zi pentru Copilul cu Dizabilitati Piatra Neamt

  • 1 post kinetoterapeut, grad profesional debutant – perioadă nedeterminată