Anunt concurs perioada determinata 04.06.2019-studii superioare

          Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamt, organizează în ziua de 04.06.2019, ora 10.00, la sediul instituției, str. Alexandru cel Bun, nr.11, Piatra Neamt, concurs pentru ocuparea unor posturi temporar vacante după cum urmează:

                        D.G.A.S.P.C Neamt- Serviciul pentru copilul maltratat

  • 1 post de inspector de specialitate, grad profesional debutant – perioadă determinată

                       Complex de Servicii de Zi Piatra Neamt

  • 1 post psiholog, grad profesional stagiar – perioadă determinată