Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Neamţ lansează o nouă sesiune de recrutare a persoanelor care doresc să devină asistenți maternali profesioniști. Asistentul maternal profesionist este persoana fizică atestată în condiţiile legii care asigură la domiciliul său creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor pe care îi primeşte în plasament. Salariul unui asistent maternal ajunge, în medie, la peste 3.000 de lei brut, în funcție de numărul de copii pe care îi are în plasament dar și de alte condiții care stabilesc remunerația unui asistent. Lansarea noii sesiuni de recrutare vine ca urmare a modificării legii privind protecția și promovarea drepturilor copilului, la începutul acestui an. Conform acesteia, copiii cu vârste mai mici de 7 ani nu vor mai avea ca măsură de protecție plasamentul rezidențial (centre de plasament), ci doar plasamentul familial sau la asistent maternal. Excepție de la noile prevederi sunt copiii mai mici de 7 ani care prezintă handicapuri grave, cu dependență de îngrijiri în servicii de tip rezidențial specializate.

Persoanele interesate să trebuie să fi absolvit liceul, cu sau fără diploma de bacalaureat, să dețină o locuință care să acopere necesitățile de preparare a hranei, igienă, educație și odihnă. De asemenea, asistentul maternal nu trebuie să aibă cazier judiciar, să nu fie decăzut din drepturile părinteşti și să nu aibă boli cronice transmisibile.

Dacă sunt îndeplinite aceste condiţii, solicitantul, împreună cu familia sa, este evaluat psihologic de către specialiştii DGASPC, după care asistenţii maternali şi familiile lor urmează cursuri gratuite de perfecţionare şi instruire.

DGASPC Neamț derulează în parteneriat cu Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție un proiect național prin intermediul căruia se dorește angajarea asistenților maternali profesioniști.

În acest moment, în județul Neamț sunt 400 de asistenți maternali care au în plasament 555 de copii.

Mai multe informaţii pot fi obținute la sediul DGASPC Neamț, din Piatra Neamț, str. Alexandru cel Bun, nr. 11(lângă Colegiul Calistrat Hogaș) sau la telefon: 0727227196.