Tabel rezultate proba scrisă – 28.01.2019 – personal contractual