Biletele de călătorie gratuite (auto şi CFR) cuvenite persoanelor cu handicap din judeţul Neamţ vor fi eliberate de către DGASPC Neamţ după data de 1 februarie anul curent, ca urmare a unor modificări legislative ce au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2019.

Aceste schimbări vin în sprijinul beneficiarilor întrucât stabilesc un model unic de bilet de călătorie care poate fi utilizat pentru tipuri diferite de transport interurban și cu operatori de transport diferiți. Potrivit legii, beneficiază de astfel de bilete persoanele cu handicap grav şi însoţitorul acestora (câte 12 bilete gratuite dus-întors/an), persoanele cu handicap accentuat (câte 6 bilete gratuite dus-întors/an), precum şi asistenţii personali.

Pot depune cereri în vederea eliberării biletelor de călătorie la sediul DGASPC Neamţ persoanele cu dizabilităţi (pentru perioada valabilităţii certificatului de încadrare), reprezentanţii legali ai acestora, asistenţii personali dar şi persoanele care deţin o împuternicire notarială în acest sens făcută de către persoana cu handicap beneficiară.

Pentru a evita aglomeraţia, precizăm că biletele de transport gratuit pentru persoanele cu handicap se eliberează pe toată perioada anului.

La data de 31.12.2018 erau în evidenţă 19.841 persoane cu handicap, din care 6.149 persoane cu handicap grav şi 9.133 persoane cu handicap accentuat. Pe parcursul anului trecut au fost eliberate 48.866 bilete gratuite auto, 8.790 bilete gratuite CFR şi s-a decontat suma de 3.816.841,75 lei reprezentând plata transportului interurban de călători (auto și CFR) pentru un număr de 37.987 bilete și 5.017 beneficiari.