Candidatul declarat admis va susține proba scrisă în data de 28.01.2019, ora 10.00, la sediul instituției.

Rezultat selecție dosare