Rezultate selectie dosare – concurs organizat in data de 15.01.2019 pentru ocuparea posturilor temporar vacante de personal contractual.

Candidatii nemultumiti de rezultatele selectiei pot formula contestatii in termen de cel mult o zi lucratoare de la afisarea acestora (09.01.2019, ora 10.00), conform art. 31 din Hotararea Guvernului nr. 1027 / 2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286 / 2011 si Dispozitia CJN nr. 407 / 2014. Contestatiile se depun la secretariatul comisiei de solutionare a contestatiilor, secretar comisie Huma Ioana Diana – consilier superior in cadrul Serviciului Management REsurse umane si salarizare.

Candidatii declarati “admis” vor sustine proba scrisa in data de 15.01.2019, ora 10.00, la sediul DGASPC Neamt, din Piatra Neamt, str. Alexandru cel Bun nr. 11.

Tabel rezultate selectie dosare