Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, organizează în ziua de 06.12.2018, ora 10.00, la sediul instituției, strada Alexandru cel Bun, nr. 11, concurs pentru ocuparea unor posturi vacante de personal contractual.

Bibliografia / tematica este cea afișată și se poate consulta și la Serviciul Management Resurse umane și salarizare, din cadrul D.G.A.S.P.C. Nearnt, iar relații suplimentare se pot obține la
numărul de telefon 0233.229.217, interior 124 .