tel: 0233.217.842 / 0233.229.217|office@dgaspcneamt.ro

copii

adulți

protecția familiei

protecția copilului

persoane vârstnice

persoane singure

persoane aflate în nevoie

persoane cu handicap

Acasa2024-05-03T12:00:53+02:00

Info

Caz de abuz? Copil maltratat?

Fă o sesizare!

Organizare

Direcţia Generală  a fost înfiinţată prin Hotărârea nr.99/2004 a Consiliului Judeţean Neamţ, prin comasarea Serviciului Public de Asistenţă Socială a judeţului Neamţ şi a Direcţiei Judeţene pentru Protecţia Drepturilor Copilului Neamţ, prin preluarea, în mod corespunzător, a atribuţiilor şi funcţiilor acestora.

Structura organizatorică, numărul de personal şi bugetul Direcţiei Generale se aprobă prin hotărâre de Consiliu Judeţean, astfel încât funcţionarea acesteia să asigure îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin potrivit legii.

Aparatul propriu de specialitate

Audit, Registratură, Relații cu publicul, Evaluare inițială, achiziții publice...

Aparatul propriu de specialitate

Audit, Registratura, Relatii cu publicul, Evaluare initiala, achizitii publice…

Află mai multe…

Unități destinate protecției copilului

Serviciul de protecție a copilului la asistent maternal profesionist, Complex de servicii Ion Creangă...

Unități destinate protecției copilului

Serviciul de protecție a copilului la asistent maternal profesionist, Complex de servicii “Ion Creangă” Piatra Neamț…
Află mai multe…

Unități destinate protecției persoanelor adulte

Complex de servicii pentru persoane adulte cu handicap Roman, Centrul de recuperare și reabilitare a persoanelor cu handicap Păstrăveni

Unități destinate protecției persoanelor adulte

Complex de servicii pentru persoane adulte cu handicap Roman, Centrul de recuperare și reabilitare a persoanelor cu handicap Păstrăveni
Află mai multe…