tel: 0233.217.842 / 0233.229.217|office@dgaspcneamt.ro

copii

adulți

protecția familiei

protecția copilului

persoane vârstnice

persoane singure

persoane aflate în nevoie

persoane cu handicap

Acasa2021-12-14T21:13:19+02:00

ANUNT IMPORTANT

Accesul în incinta DGASPC Neamț este permis doar persoanelor care îndeplinesc una dintre următoarele condiții:

  1. Dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare (certificat de vaccinare)
  2. Rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore
  3. Rezultatul negativ al unui test antigen rapid nu mai vechi de 48 de ore
  4. Adeverință care atestă că se află în perioada cuprinsă între ziua 15 și ziua 180 ulterioare confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2 (dovada trecerii prin boală)

Persoanele care NU îndeplinesc condițiile prevăzute la punctele 1-4 pot solicita, (acolo unde este cazul), acordarea serviciilor telefonic, on-line sau prin intermediul poștei.

Despre noi

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ este serviciul public de interes judeţean cu personalitate juridică aflată în subordinea Consiliului Judeţean, şi are rolul de a asigura la nivel judeţean, aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie.

Direcţia Generală a fost înfiinţată prin Hotărârea nr.99/2004 a Consiliului Judeţean Neamţ, prin comasarea Serviciului Public de Asistenţă Socială a judeţului Neamţ şi a Direcţiei Judeţene pentru Protecţia Drepturilor Copilului Neamţ, prin preluarea, în mod corespunzător, a atribuţiilor şi funcţiilor acestora. Finanţarea activităţii de asistenţă socială şi protecţie a copilului aflat în dificultate, a celui cu handicap, precum şi a persoanelor majore care beneficiază de protecţie în condiţiile legii, se asigură din bugetul local al judeţului, bugetul de stat, donaţii, sponsorizări şi alte forme private de contribuţii băneşti permise de lege, fonduri externe rambursabile şi nerambursabile, precum şi alte surse. În afara acestor surse, Direcţia generală va putea primi fonduri din partea unor organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale din ţară sau străinătate, pe baza de convenţii de colaborare sau sponsorizări din partea unor persoane fizice sau juridice.

 

 

Anunt recrutare AMP

„TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, cod SMIS127169

Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu cele 47 de Direcții Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului de la nivelul județelor și sectoarelor municipiului București, implementează proiectul „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, cod SMIS 127169, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

  Citeste comunicatul

O


DGASPC Neamț

anunță:

Evaluarea persoanelor adulte cu handicap se face începând de

luni, 9 decembrie,

pe Strada 1 decembrie 1918, nr. 68

(în cadrul Complexului de Servicii Elena Doamna, lângă fostele Școli Normale)

Detalii la tel:         0371522693


O


DGASPC Neamț

anunță:

Evaluarea persoanelor adulte cu handicap se face începând de

luni, 9 decembrie,

pe Strada 1 decembrie 1918, nr. 68

(în cadrul Complexului de Servicii Elena Doamna, lângă fostele Școli Normale)

Detalii la tel:         0371522693


Info

Caz de abuz? Copil maltratat?

Fă o sesizare!

Conducere

Cristina Păvăluță

Director General

Telefon: 0233.213.105
Telefon: 0233.229.217
Email: office@dgaspcneamt.ro

Mirela Negruș

Director general adjunct copii

Telefon: 0233.229.217
Email: office@dgaspcneamt.ro

Marlena Panduru

Director general adjunct adulți

Telefon: 0233.213.105
Telefon: 0233.233.274
Email: office@dgaspcneamt.ro

Laurențiu Dulamă

Director General Adjunct

Telefon: 0233.217.842
Telefon: 0233.229.217
Email: office@dgaspcneamt.ro

Organizare, Aparat, Centre, Adulți, Copii

Direcţia Generală  a fost înfiinţată prin Hotărârea nr.99/2004 a Consiliului Judeţean Neamţ, prin comasarea Serviciului Public de Asistenţă Socială a judeţului Neamţ şi a Direcţiei Judeţene pentru Protecţia Drepturilor Copilului Neamţ, prin preluarea, în mod corespunzător, a atribuţiilor şi funcţiilor acestora.

Structura organizatorică, numărul de personal şi bugetul Direcţiei Generale se aprobă prin hotărâre de Consiliu Judeţean, astfel încât funcţionarea acesteia să asigure îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin potrivit legii.

Aparatul propriu de specialitate al Direcției Generale

Audit, Registratură, Relații cu publicul, Evaluare inițială, achiziții publice...

Aparatul propriu de specialitate al Direcției Generale

Audit, Registratura, Relatii cu publicul, Evaluare initiala, achizitii publice…
Află mai multe…

Unități destinate protecției copilului

Serviciul de protecție a copilului la asistent maternal profesionist, Complex de servicii Ion Creangă...

Unități destinate protecției copilului

Serviciul de protecție a copilului la asistent maternal profesionist, Complex de servicii „Ion Creangă” Piatra Neamț…
Află mai multe…

Unități destinate protecției persoanelor adulte

Complex de servicii pentru persoane adulte cu handicap Roman, Centrul de recuperare și reabilitare a persoanelor cu handicap Păstrăveni

Unități destinate protecției persoanelor adulte

Complex de servicii pentru persoane adulte cu handicap Roman, Centrul de recuperare și reabilitare a persoanelor cu handicap Păstrăveni
Află mai multe…

Plasament familial

      În evidenţa Serviciul Asistenţă şi Management de Caz pentru Copilul aflat în Plasament Familial din cadrul DGASPC Neamţ se aflau la data de 31.12.2018 290  de copii plasaţi la rude până la gradul IV iar la alte familii sau persoane – 68. 

Au fost întocmite 185 de programe de intervenție specifică (PIS) pentru reintegrare/integrare copilului în familie, din care 22 la rude și 163 la alte familii/persoane.

Au fost revocate 81 de măsuri plasament familial, din care: 12 reintegrări în familia biologică, 8 înlocuiri măsură, 52-majori, 7 pentru adopție, 1 tutelă, 1 căsătorie

Află mai multe – vezi Raportul de activitate
0
Copii plasați la AMP
0
Asistenți maternali profesioniști
0
44 de familii au fost testate psihologic pentru obținerea atestatului AMP
0
cursuri de perfecționare profesională la care au participat 452 de asistenți maternali profesioniști